Had

Nastavení:

Začínající délka (min 2, max 15) ?
Začínající rychlost (min 1, max 20) ?
Zvyšovat rychlost po (min 0, max 2) ?
Zvyšovat rychlost po x krocích (min 2, max 60) ?
Barva hada
Barva semínka

Hra:

Ovládání: špiky nahoru, dolů, doprava, doleva

Důležitá informace pro hráče: hra končí i v případě, že se snažíte otočit, čili když had jede vpravo a stisknete šipku vlevo, vrazíte sami do sebe.